Regulamin COVID-19

REGULAMIN

„COVID-owy”

dla uczestników Halowej Ligi Piłki Nożnej

„Stalex Liga” w sezonie 2020/21

§1

Niniejszy Regulamin ma na celu określenie zasad postępowania podczas całego okresu trwania rozgrywek, mających na celu zmniejszenie ryzyka zakażeniem koronawirusem.

§2

Każdy z uczestników Stalex Ligi zobowiązany jest do podpisania przed rozpoczęciem rozgrywek „oświadczenia covidowego” w formie ankiety.  Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć oświadczenie podpisane przez opiekuna prawnego. Oświadczenie musi być aktualizowane co trzy tygodnie, w przeciwnym wypadku traci ważność, co wiąże się z utratą prawa przez danego zawodnika do uczestniczenia w zawodach.

§3

W związku z zagrożeniem, związanym z pandemią koronawirusa, Organizator wprowadza następujące procedury ochronne, dotyczące zawodników, a także ekipy technicznej, mające na celu ograniczenie zbędnych kontaktów, poza rozgrywanymi meczami:

  a) Mecze odbywają się bez udziału publiczności aż do odwołania

b)Każdy zespół ma prawo do wpisania maksymalnie trzech osób funkcyjnych, które mają prawo do zasiadania na ławce rezerwowych. Osoby funkcyjne w przypadku złego zachowania mogą być ukarane przez sędziego wykluczeniem z meczu, co automatycznie wiąże się z koniecznością opuszczenia hali. Nikt poza zawodnikami oraz osobami funkcyjnymi nie ma prawa przebywać na terenie areny głównej podczas rozgrywania meczu

c) Wprowadza się 10-minutową przerwę pomiędzy meczami, którą drużyny mogą wykorzystać na rozgrzewkę. Przede wszystkim ma jednak ona na celu ograniczenie kontaktów pomiędzy zawodnikami różnych drużyn w korytarzach i ciągach komunikacyjnych. Zabrania się wykonywania rozgrzewki na sali rozgrzewkowej.

d) Uprasza się zawodników o nie przychodzenie wcześniej do obiektu niż na 20 minut przed wyznaczoną godziną spotkania.

e) Drużyny przed meczem zbierają się w holu głównym. Kierownik drużyny otrzymuje klucz do szatni, dopiero na 5 minut przed zakończeniem poprzedniego spotkania.

f) Kierownicy po zakończonym meczu oddają klucz do szatni bezpośrednio do stolika sędziowskiego. Drużyny, które zakończyły mecz wychodzą z obiektu przez salę rozgrzewkową.

g) Przed każdym meczem odbywa się obowiązkowa dezynfekcja dłoni, za co odpowiedzialny jest sędzia główny zawodów.

h) Zaleca się, aby zawodnicy przeciwnych drużyn nie witali się i nie przybijali „piątek”. Rezygnuje się z ceremonii wprowadzania zespołów podczas meczów Extraligi oraz rundy play-off.

i) W ciągach komunikacyjnych obowiązuje absolutny nakaz zasłaniania ust i nosa.

j) Osoby funkcyjne na ławce rezerwowej zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa.

k) Wobec braku kibiców, ławki zawodników rezerwowych zostają przesunięte w miejsce trybun, które będą złożone.

l) Zaleca się minimalizowanie kontaktów ze stolikiem sędziowskim, do którego ma prawo podchodzić jedynie kierownik drużyny, a w przypadku jego nieobecności kapitan. Kontakt ze „stolikiem” należy ograniczyć jedynie do dostarczenia protokołu meczowego ze składami/dopisania zawodnika na liście dodatkowej lub gościa, czy też dokonania transferu. Wyjątek stanowią osoby, które podchodzą do stolika w celu odbioru nagrody.

m) Protokoły meczowe będą dostępne w szatniach. Należy je dostarczyć do stolika sędziowskiego.

n) Osoby techniczne, zasiadające przy stoliku sędziowskim zmieniają się co trzy mecze lub częściej.

o) Stolik statystyków zostaje przeniesiony na górne trybuny.

p) Organizator nie będzie robił zdjęć drużynowych, ograniczając się jedynie do fotografii indywidualnych zawodników z zachowaniem dystansu dwóch metrów.

§4

Organizator zastrzega, że w przypadku niestosowania się do niniejszego Regulaminu, ma prawo do kierowania upomnień do kierowników poszczególnych drużyn. W przypadkach kilkukrotnego łamania regulaminu, mimo upomnień, Organizator ma prawdo do zawieszenia lub zdyskwalifikowania zawodnika, a w skrajnych sytuacjach nawet całego zespołu.

§5

Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu startu rozgrywek, aż do odwołania.